FEM L’1 D’OCTUBRE UN DIA FESTIU

Una manera de fer efectiva la República és que les festivitats de Catalunya es decideixin des de Catalunya.

L’1 d’octubre de 2017 mereix un tribut, mitjançant el reconeixement al sacrifici personal i la voluntat de molts catalans i catalanes en la defensa de l’exercici del seu dret  a l’autodeterminació.

Tots els esforços de l’Estat espanyol s’han centrat en minimitzar la nostra victòria i castigar els líders polítics i socials, com a escarment davant de tota la societat.

Donat que la proposta es basa en un acte de voluntat popular, demostra una altra vegada que l’Estat espanyol no pot controlar les decisions que pren sobiranament i legal el poble de Catalunya, la qual cosa representa un nou revés en la seva credibilitat i imatge exterior.

Per tot l’exposat , DEMANEM:

Que l’ANC  insti al Govern de la Generalitat de Catalunya a declarar dia festiu l’1 d’octubre.

Que mentrestant això no es produeixi, l’ANC impulsi una campanya nacional per afavorir que la societat civil mobilitzada faci tot el possible perquè sigui un dia festiu de facto.

 “Fer de l’1 d’octubre un dia festiu” representarà un nou acte de sobirania popular, que ajudarà a apoderar de nou la ciutadania i visualitzarà que hi ha moltes accions possibles i legals que l’Estat espanyol no pot impedir ni reprimir. És en la voluntat de la societat civil fer-ho possible.

DEMANEM ALS COMERÇOS DE BANYOLES I COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY

Que substitueixin com a festiu el dia 12 d’octubre “Festa de la Hispanitat”, enguany un dissabte, pel dia 1 d’octubre, enguany un dimarts.

Que pengin un rètol proporcionat per l’ANC al seu establiment, on s’anunciï que s’adhereixen a la campanya.

DEMANEM A LES  EMPRESES I AUTONOMS  DE BANYOLES I COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY

Que, en cas que, el dia 12 d’octubre, enguany dissabte, no sigui laborable substitueixin com a festiu el dia 6 de desembre “Dia de la Constitució” pel dia 1 d’octubre.

DEMANEM ALS FUNCIONARIS I ALS TREBALLADORS MUNICIPALS

Que, agafin un dia d’assumptes propis el dia 1 d’octubre.

Que s’abstinguin de fer compres i en general que consumeixin el mínim imprescindible.

DEMANEM A LA POBLACIÓ EN GENERAL

Que, agafin un dia de vacances el dia 1 d’octubre.

Que gaudeixin amb els seus fills d’aquest dia i dels actes que s’organitzin.

Que s’abstinguin de fer compres i en general que consumeixin el mínim imprescindible.