Pavelló de Cornellà del Terri.

Localització:Pavelló de Cornellà del Terri.