Valoració candidatures municipals

Considerant que des dels Ajuntaments hi ha un seguit de polítiques a fer per la independència, fa unes setmanes les juntes dels Consells locals de la República i l’Assemblea ens hem reunit amb els partits independentistes de la comarca per fer-los arribar un seguit de propostes pels seus programes a les eleccions municipals.

Amb JuntsxCat  i ERC vam fer reunions particulars i amb la Cup vam participar a la reunió oberta a les entitats.

De les reunions en vam treure una impressió d’entesa, aprofundint en aspectes concrets i sense rebre objecció completa a cap de les propostes.

Malgrat aquesta valoració positiva de les trobades, això no s’ha concretat en la inclusió de les propostes als programes electorals. Analitzant els programes, tan sols la Candidatura d’unitat popular fa referència a la llengua i la Cup i Erc de Banyoles fan esment a l’objectiu de República Catalana sense concretar en cap dels punts.

En conseqüència no recomanem el vot a aquestes candidatures, perquè entenem que no incorporen d’una forma clara els objectius de les nostres entitats. Especifiquem que no recomanar el vot no vol dir desaconsellar-lo.  No hem entrat a valorar altres àmbits del programa electoral.

Les propostes que s’han fet són aquestes:

–      Compromís de facilitar la formació d’un govern municipal independentista.

–      Reconeixement de la validesa del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubrede 2017 i del seu resultat favorable a la independència de Catalunya.

Reconeixement de la declaració d’independència feta al Parlament de Catalunya el 27 d’octubre de 2017. Treballar per fer efectiva aquesta declaració.

–      Participació activa a l’Associació de municipis per la independència (AMI)

–       Reconèixer el Consell de la República Catalana i la seva delegació local, així com la assemblea territorial de l’ANC com a entitat. Estudiar i debatre les mocions que presentin i si escau, aprovar-les.

Signar el convenis de col·laboració que permetin fer efectives les campanyes institucionals engegades pel Consell de la República: Consum Institucional  i  reconeixement i validació de la Identitat Digital Republicana.

–      Defensar la llengua catalana en els àmbits municipals. Fer complir la normativa de retolació dels establiments tal com ho determinen la Llei de política lingüística i la Llei del Codi de consum: els cartells/rètols de caràcters fix i rètols de preus dels productes han de figurar com a mínim en català.

–      El Consistori faci efectiu el pagament de tots els impostos possibles a través de l’Agència Tributària Catalana.

–      Rebuig de qualsevol acte de la monarquia espanyola dins l’àmbit del municipi.

Constituïts els nous Ajuntaments seguirem reivindicant que aquestes accions tirin endavant.

Per qualsevol suggeriment estem a la disposició.